• BEL: 0800 3456 000


Veilig werken: Aan deze regels moet uw huisvesting voldoen

01/06/2017

Bent u verantwoordelijk voor gebouwbeheer of de huisvesting van personeel? Dan is het belangrijk op om de hoogte te zijn van de regels en wetten die gelden met betrekking tot een veilige werkomgeving. Niet alleen om hieraan te kunnen voldoen, maar ook om de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers te kunnen faciliteren. Hierin spelen bij (tijdelijke) huisvesting onder andere de nieuwe omgevingswet, het Bouwbesluit, de Arbowet en eventueel het Besluit Risico’s Zware Ongevallen een rol.

Wetten en regels zijn er niet voor niets. Deze waarborgen de veiligheid van personeel en milieu. Als een organisatie zich niet aan deze regels houdt, kan dat grote gevolgen hebben. Allereerst bestaat er natuurlijk het risico op ongevallen en incidenten. Daarvoor kan een organisatie aansprakelijk worden gesteld wanneer deze niet kan aantonen volgens de wet- en regelgeving te werken. Het voldoen aan de eisen en regels, ofwel ‘compliancy’ staat daarom voor facilitair, onderhouds- en gebouwmanagement steeds hoger op de agenda. Daarbij moet rekening gehouden worden met alle zaken betreffende het gebouw en de omgeving - het ‘omgevingsrecht’ - en alles wat te maken heeft met veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.

Omgevingswet

Ongeveer drie jaar geleden is de procedure met betrekking tot het aanvragen van vergunningen vereenvoudigd. De bouwvergunning, gebruiksvergunning en milieuvergunning zijn allen ondergebracht onder de overkoepelende omgevingsvergunning. Hierin wordt aandacht besteed aan de categorieën: bruikbaarheid, gezondheid, veiligheid en milieu. In het Bouwbesluit worden daarnaast de technische voorschriften voor de bouw beschreven. Op het gebied van veiligheid zijn de eisen in het Bouwbesluit vrijwel gelijk. Echter voor andere zaken kunnen de eisen voor tijdelijke gebouwen soepeler zijn ten opzichte van de eisen voor permanente gebouwen.

Omdat het aanvragen van een vergunning voor veel gebouwbeheerders en facilitair managers geen gesneden koek is, helpt Portakabin’s afdeling ‘Projects’ u bij het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Arbowet

De Arbeidsomstandighedenwet (kort: Arbowet) biedt handvaten om medewerkers veilig en gezond hun werkzaamheden te laten uitvoeren. De wetgeving bestaat uit de Arbowet zelf, het Arbobesluit en de Arboregeling.

De Arbowet gaat over algemene zaken die voor alle plekken waar arbeid wordt verricht van toepassing zijn. Dit zijn kaders en geen concrete regelgeving. Deze zijn uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling:

- Arbobesluit: regels voor de werkgever én werknemer om de risico’s tijdens het uitvoeren van werkzaamheden te beperken.

- Arboregeling: voorschriften voortkomend uit het Arbobesluit.

 In de Arbowet staan onder andere kaders beschreven voor het aantal m2 per werkplek dat moet worden aangehouden. Vanuit het bouwbesluit kunnen deze kaders voor tijdelijke huisvesting verschillen van de richtlijnen voor permanente huisvesting. Bij Portakabin hebben wij de overtuiging dat, naast het voldoen aan de Arbowet, het comfort en werkplezier van de medewerkers op de eerste plaats komt. Wij geven u graag advies.

Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO)

Organisaties die te maken hebben met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, moeten naast de omgevingswet en de Arbowet ook voldoen aan het Besluit risico’s zware ongevallen. Hierin wordt specifiek beschreven welke maatregelen u moet nemen om incidenten en ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen. In Nederland vallen 412 bedrijven onder de BRZO wetgeving. Dit kunnen grote chemische fabrieken zijn of opslagbedrijven die te maken hebben met gevaarlijke stoffen.

Aandacht voor veiligheid!

Wist u dat in 2016 er maar liefst 16 dodelijke ongevallen in Nederland geweest, alleen al bij ongevallen in de bouwsector? Vooral flexwerkers als ZZP’ers en uitzendkrachten lopen een hoger risico om slachtoffer te worden bij een ongeval, omdat zij vaak minder goed op de hoogte zijn van de specifieke omstandigheden en voorschriften op de werkvloer. Om de slachtoffers van de tragische ongevallen die op de werkvloer gebeuren te herdenken was het vrijdag 28 april wereldwijd niet alleen ‘dag voor veiligheid en gezondheid op het werk’ maar heeft de FNV dit ook uitgeroepen tot ‘Workers Memorial Day’.

Verbouwing: Tijdelijke huisvesting als oplossing

Een veel voorkomend moment waarop Facility Management en huisvesting te maken krijgt met wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid is een verbouwing of renovatie. Daarbij wordt vaak tijdelijke huisvesting ingezet om werknemers een comfortabele werkplek te bieden. Natuurlijk moet deze ook aan de wet- en regelgeving omtrent veilig en gezond werken voldoen. Dit geldt niet alleen voor kantoren, maar ook voor sectoren en gebouwen waarbij strengere regels gelden met betrekking tot veiligheid en gezondheid; denk bijvoorbeeld aan kinderdagverblijven, scholen, ziekenhuizen en zelfs laboratoria.

In al deze sectoren kan Portakabin zorgen voor tijdelijke flexibele huisvesting die aan de Arbowet en de omgevingswet voldoet.

Bron: Arbo Online.

Gratis Downloads

0800 3456 000

© Portakabin 2019   |    Portakabin BV, Leeghwaterstraat 85, 3364 AE Sliedrecht, Netherlands   |   T: 0800 3456 000

COOKIEBELEID

We gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Lees meer over ons privacy- en cookiesbeleid.
DOORGAAN