• BEL: 0800 3456 000


Wat u moet weten over de huisvesting van laboratoria

10/08/2017

De processen in een laboratorium hebben een aantal specifieke eigenschappen die in een omgeving zoals een kantoor niet of in mindere mate van toepassing zijn. Op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu is bij een (tijdelijk) te bouwen laboratorium een nauwe samenwerking tussen het facilitair management, de veiligheidsdeskundige en de leveranciers van de huisvesting en inrichting benodigd. In dit artikel vindt u een aantal aandachtspunten voor de huisvesting van een laboratorium.

Allereerst is het belangrijk om te kijken naar de exacte toepassing van het laboratorium. Waar in het ene gebouw met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, is het bij het andere meer van belang dat de condities van de omgeving stabiel blijven. Maar in ieder geval moet rekening gehouden worden met de veiligheid van mens en omgeving. Daarom is het van belang dat u voordat u een laboratorium realiseert goed voor ogen hebt aan welke eisen het gebouw moet voldoen1, en aan welke wensen. Wanneer u een tijdelijk laboratorium wilt opzetten houdt dan ook goed het onderscheid tussen deze twee in de gaten, gewogen naar de tijdelijkheid van de omgeving.

Daarnaast heeft u in een laboratorium ook te maken met meerdere werkprocessen die in een reguliere werkomgeving niet of in mindere mate voorkomen. De omvang van het facilitaire en veiligheidsproces neemt daarmee toe. Deze activiteiten stellen allemaal hun eigen specifieke eisen aan de fysieke werkomgeving en de facilitaire processen. Denk maar aan:

  • werkplekinrichting;
  • afvalverwerking;
  • ventilatie;
  • temperatuur;
  • luchtafvoer;
  • etc.

Het is daarom erg van belang de werkprocessen van te voren in kaart te brengen. Werkzaamheden met bijvoorbeeld een microscoop vragen een heel andere werkhouding en inrichting dan de bediening van andere laboratoriumapparatuur. Weer anders zijn de werkzaamheden aan een labtafel, in een geconditioneerde ruimte, een zuurkast of in een cleanroom. Daarbij worden ook andere eisen gesteld aan omgevingsfactoren, zoals klimaatregeling.

Lucht toe- en afvoer

Het draait bij laboratoria veelal om de lucht. De dampen die van proeftopstellingen afkomen moeten meteen worden afgevoerd. Daarnaast is het ventileren van de lucht van belang, maar ook de luchtstroomsnelheid. Door het combineren van hoogwaardige apparatuur die de luchtstroom regelen, zoals zuurkasten, afzuigarmen, en afzuigkasten, kan aan de wensen en eisen worden voldaan.

De inzet van dit soort hoogwaardige apparatuur vraagt extra kennis binnen de facilitaire organisatie, en van de leveranciers waarmee u werkt. Naast de complexiteit van de techniek, worden ook eisen gesteld vanuit de bedrijfscontinuïteit. Voor het onderhoud bijvoorbeeld, geldt dat bepaalde installaties niet zomaar kunnen worden uitgeschakeld voor de uitvoering van werkzaamheden.

Risico's

Binnen laboratoria worden regelmatig werkzaamheden uitgevoerd met een verhoogd risico voor de mens of zijn omgeving. Vanuit wet en regelgeving worden strenge eisen gesteld aan de werkomgeving om deze risico’s zoveel mogelijk te vermijden en/of te verminderen. Dit betreft specifieke wetgeving op het gebied van milieu, ontwerp/bouw en arbeidsomstandigheden.

Naast de wettelijke eisen, stelt de organisatie eisen ten aanzien van de kwaliteitsnorm en continuïteit van de bedrijfsuitvoering. Dit betekent bijvoorbeeld dat er hoge eisen worden gesteld aan de betrouwbaarheid van systemen en apparatuur die een onderdeel vormen van de processen in het laboratorium. Denk daarbij aan het monitoren van de temperaturen in koel- en vrieskasten om de kwaliteit van producten te kunnen garanderen.

Het verhoogde risico op het gebied van veiligheid en milieu dat voortvloeit uit de werkprocessen in een laboratorium creëert een nauwe verwevenheid met veiligheids- en facilitaire processen. Samen met de strenge regelgeving en eisen ten aanzien van de continuïteit, stelt dit hoge eisen aan de inrichting, uitvoering en borging van facilitaire processen, alsmede aan de huisvesting van een laboratorium.

Extra aandacht

Facility management in laboratoria is anders, het vraagt iets extra’s. De grote verscheidenheid van werkzaamheden en processen in laboratoria maakt het facility management omvangrijker. Deze verscheidenheid leidt tot een veelheid aan eisen, gesteld vanuit wetgeving op het gebied van milieu, ontwerp/bouw en arbeidsomstandigheden. Facility management is, hier meer dan in andere omgevingen, een kritische succesfactor voor het behalen van de bedrijfsresultaten. Wanneer de ondersteuning in gebreke blijft, bestaat de mogelijkheid dat de regelgeving wordt overtreden en grote veiligheidsrisico’s ontstaan. En er ontstaan direct knelpunten in de uitvoering of de gestelde kwaliteitseisen voor het ‘eindproduct’ worden niet meer gewaarborgd.

Vanwege de complexe eisen en werkzaamheden wordt vaak gedacht dat een verbouwing of calamiteit van een laboratorium niet of moeilijk op te vangen is met tijdelijke huisvesting. Portakabin heeft echter veel ervaring met het opzetten van tijdelijke laboratoria, en kan u adviseren over de tijdelijke oplossingen. Neem contact op voor de mogelijkheden!


[1] Zie: https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/activiteiten/praktijkruimte/?all=true  Voor belangrijke regelgeving omtrent de praktijkruimte in een laboratoriumomgeving.

Bronnen:

https://www.fmm.nl/topics/facilitaire-dienstverlening-gebouwbeheer/achtergrond/facility-management-laboratoria-een-vak

http://werkveiligheidswijzer.nl/hoe-creeer-je-een-veilige-werkomgeving-in-laboratoria/

 

Gratis Downloads

0800 3456 000

© Portakabin 2019   |    Portakabin BV, Leeghwaterstraat 85, 3364 AE Sliedrecht, Netherlands   |   T: 0800 3456 000

COOKIEBELEID

We gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Lees meer over ons privacy- en cookiesbeleid.
DOORGAAN